Obecnie odwiedza nas osób - 7     Odwiedzin dziś: 83    Odwiedzin wczoraj: 136    Odwiedzin wszystkich: 183427


PODZIĘKOWANIE CERTYFIKATY
Zapraszamy do udziału w konkursie pod hasłem MOJA KSIĄŻECZKA

z własnym tekstem i ilustracjami

 

1. Postanowienia ogólne - konkurs skierowany do dzieci i ich rodziców

2. Głównym celem konkursu jest zaangażowanie rodziców do wspólnego działania ze swoimi dziecmi, budowania więzi,   ponadto:

      - rozpowszechnianie czytelnictwa wśród dzieci i osób dorosłych

      - stwarzanie okazji do wspólnych rozmów o książkach

      - rozwijanie wyobraźni, poszerzenie zasobu słownictwa

      - stwarzanie okazji do zadawania pytań

3. Wymagania konkursowe

    - praca powinna zawierać krótki tekst wzbogacony ilustracjami

    - ilustracje mogą być wykonane różnymi technikami plastycznymi lub komputerowymi

    - temat książki dowolny

    - tekst może być komputerowy lub odręczny

    - format pracy dowolny

    - książeczka może być zatytułowana

    - praca powinna być podpisana

4. Termin oddawania prac do 28 lutego poprzez przyniesienie do nauczycielki grupy

5. Wyniki konkujrsu zostaną ogłoszone 8 marca

6. Po tym terminie prace zostaną zaprezentowane na wystawie w holu

7. Po zakończeniu wystawy prace zostaną zwrócone autorom.

 

 UWAGA RODZICE DZIECI 6 LETNICH

W związku z nowelizacją ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw, od 01 stycznia 2017 roku zniesiona została możliwość pobierania przez organ prowadzący opłat za pobyt powyżej podstawy programowej dziecka w wieku 6 lat w publicznej placówce wychowania przedszkolnego.

Od 01 stycznia 2017 roku rodzice dzieci realizujących obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego (oraz starszych), ponoszą jedynie opłaty za korzystanie przez dziecko z wyżywienia.


Galeria Tęczowego Przedszkola